*Paylaş: [<https://bit.ly/afet-sonrasi-kutuphane>](<https://bit.ly/afet-sonrasi-kutuphane>)*

<aside> <img src="/icons/map-pin_red.svg" alt="/icons/map-pin_red.svg" width="40px" /> Afet Sonrası Ortak Yaşam ve Topluluk Alanları - Açık Kaynak Kütüphanesi’ne hoş geldiniz. Bu dijital kütüphanede afetten etkilenen birey ve toplulukların ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmış ve aşağıda belirtilen odak alanları etrafında çevrelenmiş mimari tasarım, topluluk tasarımı, rejeneratif tasarım ve öğrenme tasarımı proje örneklerine, bilgi ve içgörü sunan raporlara, fikir üretimine yardımcı olabilecek ve ilham verebilecek rehber ve kılavuzlara ulaşabilirsiniz.

</aside>

<aside> <img src="/icons/sliders-vertical_blue.svg" alt="/icons/sliders-vertical_blue.svg" width="40px" /> Filtreleme: Odak alanlarına ek olarak, kaynaklar kütüphanenin sağ tarafında göreceğiniz Tasarım Disiplinleri, Faydalanıcı Gruplar, Kaynak Tipi, Kaynak Formatı ve Dil başlıklarına göre gruplandı ve filtrelendi. Ulaşmak istediğiniz etikete tıklayarak kaynakların filtrelenmiş görünümüne erişebilirsiniz.

</aside>

<aside> <img src="/icons/info-alternate_gray.svg" alt="/icons/info-alternate_gray.svg" width="40px" /> Kütüphaneye Galeri, Liste ve Tablo görünümleri olacak şekilde üç farklı görünümden tercih ettiğiniz şekilde erişim sağlayabilirsiniz. 💫 Daha kolay bir kullanım için masaüstü uygulamasını indirebilirsiniz.

</aside>

<aside> <img src="/icons/book-closed_green.svg" alt="/icons/book-closed_green.svg" width="40px" /> Kaynak eklemek ister misiniz?

Açık Kaynak Kütüphane - Afet Sonrası Yeni Topluluk Alanları · NotionForms

</aside>


Odak Alanları

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Temel İhtiyaçlar: Barınma, gıda, su, hijyen, elektrik ve ısınma.

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Sosyal İhtiyaçlar: Etkinlikler, ritüeller, psikososyal destek.

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Mekânsal İhtiyaçlar: Ortak alanlar, ihtiyaç alanları, üretim (kırsal ve kentsel), sağlık alanları, rekreasyon alanları, altyapı.

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Sağlık: Acil müdahale, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, salgın hastalıklar, akıl ve ruh sağlığı, ilaç tedariği.

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Eğitim: Örgün eğitim, beceri geliştirme, sosyal entegrasyon, sertifika programları.

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Yönetişim: Ekip ve gönüllü sistemi, karar alma süreçleri, iletişim, koordinasyon, örgütlenme.

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Dijital Dönüşüm: Dijital çözümler, yazılım geliştirme, donanım geliştirme.

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Yerel Üretim ve Kalkınma : Tarım, hayvancılık, zanaat, tedarik, teşvik mekanizmaları.

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Bölge Ekonomik Kalkınması: İstihdam, endüstri kalkınmaları, ekonomik modellemeler.

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Ekoloji ve Ekosistem: Doğal yaşam alanlarının ve canlıların korunması, moloz yönetimi, atık yönetimi, sürdürülebilir enerji sistemleri, tohumların korunması.

</aside>


Açık Kaynak Kütüphane - Afet Sonrası Yeni Topluluk Alanları

Tasarım Disiplinleri


Mimari Tasarım

Topluluk Tasarımı

Rejeneratif Tasarım

Öğrenme Tasarımı

UI/UX Tasarımı

İş Tasarımı

Servis Tasarımı

Marka & İletişim Tasarımı

Görsel Tasarım

Faydalanıcı Gruplar


Genel

Çocuklar

Engelliler

Ergenler

Gönüllüler

Göçmenler

Hayvanlar

Kadınlar

LGBTQI+

Yaşlılar

Yerel Üreticiler

Kaynak Tipi


Makale/Tez

E-Kitap

Kılavuz

Proje

Rapor

Rehber

Vaka

Eğitim

Kaynak Formatı


Metin

Video

Sunum

Ses

Dil


Türkçe

İngilizce